Home
guestbook

Gästebuch
(Bild anklicken)
Guestbook
(Click on picture)

Postbox

E-Mail an das SGF
(Postkasten anklicken)
e-mail us
(Click on letterbox)

Diese Site wurde zuletzt geändert am:
31.08.06

 Ceski

SCHWARZ-GELBES FORUM - DEMOKRATISCHE INITIATIVE FÜR MONARCHIE UND MITTELEUROPA

          CENTRAL EUROPEAN MONARCHIST MOVEMENT

logo

Kdo jsme a co chceme

 

Černo-žluté Fórum je hnutí deklarovaných středoevropských monarchistů. 1993 bylo v Rakousku založeno jako “Demokratická iniciativa pro monarchii a Střední Evropu”. Naše organizace se rozumí jako platforma každých takových středoevropských demokratů, kteří se přimlouvají za “svazek rovnoprávných následných států Rakouska-Uherska se společnou menou, obrannou a zahraniční politikou a s náčelníkem státu, který stojí nad národy a stranami, a kteří si přejí členství Rakouska. Tento svaz chce dále verbovat pro státní formu konstituciální demokratické monarchie – jaká existuje například ve Velké Británii, v Nizozemí, ve Španelsku nebo v Belgii – výhradne demokratickými prostředky a poskytovat mezi občany střední Evropy osvetovou práci. Zamýšlí tímto zavedení lidového hlasování o budoucím politickém složení střední Evropy v Rakousku a ve všech ostatních zú-častnených státech a chce se do té doby zasadit o řešení nacionalistického a nacionálne-státního myšlenkového vzoru a o posílení středoevropské identity Rakouska.” (Citát z povoleného statusu)

Chceme videt tyto ještečástečne mladé středoevropské demokracie pod ochranou společné koruny. Nevyhnutelne zde padá jméno “Habsburg”, spojené mnoho století s centrální Evropou.

 

Jednota v rozmanitosti

 

Tato spojitost našla svou porážku jak v hospodářských, tak i v kulturních pospolitostech, které silne poznačují středoevropský prostor dodnes. Kdo jede z Vídne do Budapešti, Prahy nebo Zahřebu najde v zařízeních od divadla přes operní domy až ke kavárnám jak hudebne-literární tak i kulinářské příbuznosti.

Ale také hospodářsky přispely společné struktury jako železniční linky, silniční síte, průmyslová zařízení a tok zbońí mezi korunními zememi k rostoucímu blahobytu obyvatel habsburské monarchie.

 

Budoucnost

 

Střední Evropa má být jako doplnení a alternativa Evropské unie znovu zhodnocena. Stoleté hospodářské struktury a kulturní spojitosti mezi středoevropskými národy mají být k přednosti všech znovu oživeny. Je proto naším cílem zprůhlednit hranice mezi středoevropskými, východo-středoevropskými a jiho-východo-středoevropskými státy.

Občané následných států Dunajské monarchie by meli znovu postavit to společné přes odlučitelnost.

Dále jsou našimi záležitostmi: posílení samostatnosti a zodpovednosti individua, stejne tak jako podpora lidské, přehledné struktury ve státe a hopodářství.

 

Aktivity

 

Černo-Žluté Fórum organizuje jak přednášky a diskusní pořady, tak i výlety po celé středoevropské oblasti. Také činnost pro veřejnost je u nás brána vážne: čtenářské dopisy, zprostředkování kontaktů mezi lidmi nejrůznejších společenských kruhů a prezentace v Internetu-Newsgroups patří rovnež k našim aktivitám.

  

Naše knihovna

 

Pro naše členy je k dispozici mnohojazyčná knihovna s přibližne 400 díly převázne politické a historické literatury. Příspevky na knihy jsou s díky přijímány!

 

Členství

 

Členem Černo-Žlutého Fóra se může stát každý, kdo se identifikuje s našimi ideami – v příprave je založení pobočky za hranicemi Rakouska! Nyní má naše hnutí členy a sympatizanty v různých středoevropských zemích, ale dokonce i v zámoří. (členství: 520 Kč/ EURO 20.- ročne)

Přidejte se tedy také k nám, spojte se s námi! Naše adresa zní:

 

Černo-Žluté Fórum,

Ruckergasse 6/11, A-1120 Wien

 

Tel.: +43 699/815 604 30

 

E-Mail: : SGForum@hotmail.com

 

Bankovní spojení v Rakousku:

PSK (BLZ 60000) 920 31 283, IBAN: AT946000000092031283, BIC: OPSKATWW